Zachodnia Grupa Zakupowa Gazu

GRUPA ZAKUPOWA GAZUTRWA NABÓR DO GRUPY

W drugiej połowie roku 2014 liberalizacja rynku gazu ziemnego pozwoliła na uwolnienie od monopolisty, jakim była firma PGNiG dając tym samym przedsiębiorcom „wolną rękę” w wyborze dostawcy oferującego najlepsze warunki cenowe. Ma to kolosalne znaczenie dla polskiej gospodarki, a zwłaszcza dla firm zużywających ogromne ilości błękitnego paliwa, gdyż to posunięcie stworzyło możliwość na generowanie znaczących oszczędności w firmach. Zachodnia Grupa Zakupowa wykorzystując ten fakt podjęła się z budowania grupy zakupowej na gaz ziemny. Pierwsze tego typu działania zakończyły się sukcesem, zbierając wielomilionowy wolumen, przynosząc tym samym setki tysięcy oszczędności firmom członkowskim. Działania te kontynuowane są także w roku 2015, dlatego zapraszamy do współpracy wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych redukcją kosztów zakupu gazu, optymalizacją zużycia i uzyskaniem korzystniejszych warunków dostaw.

UWAGA: Negocjacje cen gazu ziemnego możliwe są tylko w przypadku firm posiadających taryfę do W-4 do W-8. Informację o obowiązującej taryfie sprawdzić można na umowie z aktualnym dostawcą gazu ziemnego.

Korzyści z przystąpienia do Zachodniej Grupy Zakupowej na energie elektryczną:
  • Obniżenie kosztów zakupu i optymalizacja zużycia gazu ziemnego,
  • Oszczędność czasu i pieniędzy,
  • Profesjonalna obsługa i doradztwo,
  • Wzrost konkurencyjności na rynku,
  • Bezpieczeństwo i gwarancja oszczędności.

MODEL WSPÓŁPRACY W GRUPIE ZAKUPOWEJ NA GAZ:
?

GRUPA NEGOCJACYJNA NA GAZ ZIEMNY

KROK1

Informacje o rocznym zużyciu energii i aktualnej taryfie.

KROK2

Podpisanie umowy negocjacyjnej
gwarantującej oszczędności

KROK3

Pozyskanie indywidualnie najlepszej
oferty cenowej na energię

KROK4

Negocjacje grupowe prowadzone przez
Zachodnią Grupę Zakupową

KROK5

Podpisanie umowy z dostawcą
wyłonionym w negocjacjach

$

Gwarantowane oszczędnościZACHODNIĄ GRUPĘ ZAKUPOWĄ POWOŁAŁA ZACHODNIA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA
ZACHODNIA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA