Zachodnia Grupa Zakupowa Energii Elektrycznej

GRUPA ZAKUPOWA ENERGII ELEKTRYCZNEJTRWA NABÓR DO GRUPY

Obszar energii elektrycznej w działalności Zachodniej Grupy Zakupowej skierowany jest do firm chcących zarówno obniżyć jej koszt zakupu, ale również dokonać optymalizacji zużycia i wykorzystania energii elektrycznej. Grupa zakupowa na energię elektryczną funkcjonuje w dwóch modelach współpracy, tak, aby w pełni zaspokajać potrzeby naszych członków. Pierwszy z nich to model cennikowy, przeznaczonym dla firm zużywających mniej niż 200 MWh rocznie. Współpraca w tym modelu polega na wynegocjowaniu przez Zachodnią Grupę Zakupową najbardziej korzystnych cen energii elektrycznej w danej taryfie i przedstawienie ich w formie cennika naszym członkom. Drugi model to grupa negocjacyjna, do której mogą przystąpić firmy zużywające ponad 200 MWh rocznie. Dokładny opis modeli współpracy i harmonogram pracy w grupach negocjacyjnych znajdą Państwo poniżej.

Korzyści z przystąpienia do Zachodniej Grupy Zakupowej na energie elektryczną:
  • Obniżenie kosztów zakupu i optymalizacja zużycia energii elektrycznej,
  • Oszczędność czasu i pieniędzy,
  • Profesjonalna obsługa i doradztwo,
  • Wzrost konkurencyjności na rynku,
  • Bezpieczeństwo i gwarancja oszczędności.

PRZYGOTOWALIŚMY DLA PAŃSTWA DWA MODELE WSPÓŁPRACY:

CENNIK
DLA FIRM O ZUŻYCIU ROCZNYM PONIŻEJ 200MWh

KROK1

Informacje o rocznym zużyciu energii
i aktualnej taryfie

KROK2

Oferta cenowa od
Zachodniej Grupy Zakupowej

KROK3

Podpisanie umowy
na dostawy energii elektrycznej

$

Gwarantowane oszczędności

GRUPA NEGOCJACYJNA
DLA FIRM O ZUŻYCIU ROCZNYM POWYŻEJ 200MW

KROK1

Informacje o rocznym zużyciu energii
i aktualnej taryfie

KROK2

Podpisanie umowy negocjacyjnej
gwarantującej oszczędności

KROK3

Pozyskanie indywidualnie najlepszej
oferty cenowej na energię

KROK4

Negocjacje grupowe prowadzone
przez Zachodnią Grupę Zakupową

KROK5

Podpisanie umowy z dostawcą
wyłonionym w negocjacjach

$

Gwarantowane oszczędności

HARMONOGRAM PRAC W ROKU 2015
Pierwsza grupa negocjacyjna:
Druga grupa negocjacyjna:

Działania:

05.01.2015 – 22.05.2015
01.06.2015 – 23.10.2015

Rekrutacja firm do Zachodniej Grupy Zakupowej
na energię elektryczną.

23.05.2015 – 24.05.2015
24.10.2015 – 25.10.2015

Tworzenie zapytania ofertowego i przekazanie
go do dostawców energii elektrycznej.

27.05.2015
26.10.2015

Otwarcie ofert cenowych od
dostawców energii elektrycznej.

27.05.2015 – 29.05.2015
26.10.2015 – 30.10.2015

Negocjacje z dostawcami,
którzy przekazali najlepsze oferty cenowe.

01.06.2015
01.11.2015

Poinformowanie członków o rezultatach
uzyskanych w negocjacjach.

???
???

Podpisanie umów na dostawy energii elektrycznej
z dostawcą wyłonionym w negocjacjach.ZACHODNIĄ GRUPĘ ZAKUPOWĄ POWOŁAŁA ZACHODNIA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA
ZACHODNIA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA